You are here: Home > Projekty > Granty badawcze > Ventures/2008-1/3
 
Newsletter
Newsletter
(Required)
Log in


Forgot your password?
 

Ventures/2008-1/3

"Szacowanie rozmiaru oprogramowania we wstępnych fazach projektów informatycznych"

Celem projektu jest opracowanie metody szacowania rozmiaru i pracochłonności oprogramowania, którą będzie można wykorzystywać na wczesnych etapach projektów informatycznych. 

Projekt realizowany jest w ramach programu Ventures Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to program skierowany do młodych naukowców, pragnących prowadzić prace badawcze o charakterze aplikacyjnym (które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle). Laureaci wyłaniani są na drodze konkursu. Członek naszego zespołu - Mirosław Ochodek został laueratem pierwszej edycji programu.

 fot. grzegorz krzyżewski

Kierownik projektu: Mirosław Ochodek

Opiekun: Jerzy Nawrocki

Data rozpoczęcia: 9.2008

Data zakończenia: 10.2010

 

 

  

fot. Grzegorz Krzyżewski


Niniejsza strona, na której się Państwo znajdują jest także wynikiem tego projektu. Ma ona na celu popularyzacje wyników badań na temat szacowania pracochłonności i zagadnień powiązanych z tą tematyką (jak np. inżynieria wymgań, architektura oprogramowania, zarządzanie projektami itd.)

Publications

Scientific papers

  1. Mirosław Ochodek, Bartosz Alchimowicz, Jakub Jurkiewicz, and Jerzy Nawrocki: Improving the reliability of transaction identification in use cases Information and Software Technology, 53(8):885--897. 2011.

  2. Mirosław Ochodek, Jerzy Nawrocki, and Kamil Kwarciak: Simplifying effort estimation based on Use Case Points Information and Software Technology, 53(3):200-213. 2011.

  3. Bartosz Alchimowicz, Jakub Jurkiewicz, Mirosław Ochodek, and Jerzy Nawrocki: Building Benchmarks for Use Cases Computing and Informatics, 29(1):27-44. 2010.

  4. Mirosław Ochodek and Jerzy Nawrocki: Enhancing Use-Case-Based Effort Estimation with Transaction Types Foundations of Computing and Decision Sciences, 35(2):91-106. 2010.

  5. Mirosław Ochodek, Bartosz Alchimowicz, Jakub Jurkiewicz, and Jerzy Nawrocki: Reliability of transaction identification in use cases In: Proceedings of the Workshop on Advances in Functional Size Measurement and Effort Estimation, pp. 5:1--5:8, New York, NY, USA, ACM. FSM '10. 2010.

  6. Łukasz Olek, Mirosław Ochodek, and Jerzy Nawrocki: Enhancing Use Cases with Screen Designs. A Comparison of Two Approaches Computing and Informatics , 29(1):3-25. 2010.

  7. Bartosz Michalik, Jerzy Nawrocki, and Mirosław Ochodek: Incremental Architecture Refinement In: Software Engineering Techniques in Progress, ed. by Huzar Z., Nawrocki J., Szpyrka M., pp. 142-155, AGH University of Science and Technology Press. 2009.

 

Technical reports

  1. Bartosz Michalik and Mirosław Ochodek: RA-01/10: Supporting Architecture Elaboration. A Use-Case-Based Checklist Politechnika Poznańska. 2010.

  2. Mirosław Ochodek: RA 04/10: Constructing Partial Domain-Models for Functional Size Measurement with TTPoints Poznan University of Technology, Institute of Computing Science. 2010.

 
Document Actions
Supporting only the best, so that they can become even better