You are here: Home > Publikacje > Towards Decision Centric Repository of Architectural Knowledge
 
Newsletter
Newsletter
(Required)
Log in


Forgot your password?
 

Towards Decision Centric Repository of Architectural Knowledge

Bartosz Michalik and Jerzy Nawrocki (2009)

In: CEE-SET'09 conference proceedings .

Opis architektury oraz decyzje architektoniczne są najważniejszymi elementami wiedzy architektonicznej. Jednakże aby uniknąć ulatniania się wiedzy oraz zachować pełniejszy obraz systemu należy także dbać o rejestrowanie problemów, motywacji dla rozwiązań oraz ryzyka związanego z podjęciem decyzji. Jak radzić sobie z rejestrowaniem oraz zachowywaniem spójności opisu wiedzy architektonicznej ?
Wierzymy, że użycie repozytorium wiedzy architektonicznej może ułatwić to zadanie. W artykule przedstawiamy propozycję modelu takiego repozytorium. W modelu proponujemy podejście oparte o decyzję architektoniczne, powiązane są ze sobą na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze w sposób bezpośredni (z wykorzystaniem relacji zależności oraz specjalizacji). Po drugie w sposób pośredni poprzez wykorzystanie specjalnej perspektywy architektonicznej, w której decyzje są mapowane na rzeczywiste komponenty systemu. Jednym z kluczowych aspektów branych pod uwagę podczas tworzenia modelu było wsparcie dla projektów rozwijanych w duchu metodyk zwinnych.

publikacja w LNCS (w druku)
Supporting only the best, so that they can become even better