You are here: Home > Projects > Research Grants > Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punku widzenia rozwoju Wielkopolski
 
Newsletter
Newsletter
(Required)
Log in


Forgot your password?
 

Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punku widzenia rozwoju Wielkopolski

Celem projektu była adaptacja diagramów składni na potrzeby prezentowania budowy wyrażeń regularnych w instrukcji obsługi dla użytkownika końcowego.

Publications

Scientific papers

  1. Bartosz Alchimowicz and Jerzy Nawrocki: Generating syntax diagrams from regular expressions Foundations of Computing and Decision Sciences, 36(2):81-97. 2011.

 
Document Actions
Supporting only the best, so that they can become even better